Home

Wat kan KAIROS voor u betekenen ?

Uitvaartzorg

Wij verzorgen voor u de gehele uitvaart. Onze werkwijze is professioneel met aandacht, tijd en ruimte zodat het afscheid wordt tot een troostrijk eerbetoon. Een goed afscheid geeft troost voor de nabestaanden en is een eerbetoon aan de overledene.

Houdt u liever zelf de regie in handen? KAIROS kan dan zorgdragen voor de onderdelen waar u niet aan toe komt.

Kortom Een persoonlijke uitvaart op maat.

Meer informatie...

Ritueelbegeleiding

Wij ondersteunen en begeleiden de naasten bij het inhoud en vorm geven van de afscheidsbijeenkomst.

Meer informatie...

Wie is Arthur Nijsten van KAIROS Uitvaartzorg ?

In mijn werk ben ik steeds op zoek naar de wensen van de nabestaanden. Vormgeving van het afscheid en de uitvaart gebaseerd op deze wensen is mijn kracht. Aangezien ik overtuigd ben van het feit dat "Een persoonlijk afscheid het fundament vormt van de rouwverwerking" breng ik het afscheid en de uitvoering hiervan terug bij de mensen waar het om gaat: Bij U !  Uitvaart op maat is mijn antwoord op uw vraag voor een persoonlijk afscheid.

De uitvaarten die ik verzorg zijn altijd heel persoonlijk en vormen een afspiegeling van het leven van de overledene en de band die hij of zij had met de nabestaanden. "Een afscheid als spiegel van het leven". ( kijk boven onder knop "Ervaringen" om enkele nabestaanden aan het woord te laten over mijn wijze van werken ).  Meer informatie...